14.05.2024 Komentari: 0

Kako pravilno obezbediti gradilište?

Bezbednost na gradilištu je od suštinskog značaja kako za radnike tako i za okolinu. Svaka gradnja nosi određene rizike, ali pravilno obezbeđivanje gradilišta može značajno smanjiti te rizike i osigurati bezbedan radni prostor.

Čovek na gradilištu.

Unsplash

 

U ovom članku istražićemo uobičajene metode i prakse za obezbeđivanje gradilišta.

 

Postavljanje ograde


Ograda je jedna od osnovnih mera zaštite kako samog gradilišta tako i prolaznika. Ovo podrazumeva čvrstu i visoku ogradu koja se postavlja oko čitavog gradilišta. Najčešće su to mobilne ograde, koje su vrlo efikasne zbog brze montaže.


Mobilne ograde su stoga praktična rešenja za privremena gradilišta ili za projekte koji zahtevaju fleksibilnost u postavljanju i pomeranju ograde. Ove ograde su obično izrađene od čvrstih materijala poput čelika ili aluminijuma i mogu biti opremljene dodatnim sigurnosnim elementima kao što su bodljikava žica ili reflektujuće trake.


Gradilište je bitno obezbediti od pristupa nezaposlenih lica i od prilaza vozila koja ne vrše prevoz za potrebe gradilišta zarad opšte bezbednosti građana.


Postavljanje ograda na gradilištima obično podleže određenim pravnim i regulatornim smernicama koje mogu varirati u zavisnosti od lokacije i vrste projekta. Važno je pažljivo proučiti ove smernice i pobrinuti se da su sve postavljene ograde u skladu sa zakonskim zahtevima kako bi se izbegle potencijalne kazne ili prepreke u procesu gradnje.

 

Jasno istaknuta oznaka


Svako gradilište pre početka izvođenja radova mora biti označeno gradilišnom tablom u skladu sa zakonom. Investitor je odgovoran za postavljanje ove table, koja treba da bude jasno vidljiva na desnoj strani ulaza u gradilište.


Postavljanje gradilišne table obavezno je za sve građevinske objekte za koje je izdata građevinska dozvola, bez obzira da li se radi o novogradnji, rekonstrukciji, nadogradnji ili rušenju.


Gradilišna tabla sadrži informacije kao što su naziv projekta na kome se obavljaju radovi, podaci o investitoru, Informacije o građevinskim dozvolama, kontakt telefon i neke dodatne informacije koje se smatraju neophodnim za taj projekat


Oznake gradilišta mogu da sadrže i bezbednosna uputstva i upozorenja koja informišu radnike i posetioce o potencijalnim opasnostima na gradilištu. To može uključivati upozorenja o padu sa visine, opasnim materijalima, električnim instalacijama ili drugim rizicima koji postoje na gradilištu. Jasna i vidljiva upozorenja pomažu u sprečavanju nezgoda i povreda.

 

Briga o radnicima


Pre početka radova na gradilištu, moraju se obezbediti klozeti, umivaonice, kao i instalacije za pijaću vodu i odvod otpadnih voda. Takođe je važno obezbediti prostorije za sklanjanje radnika u slučaju nepogoda, kao i prostorije za sušenje mokre odeće.


Osim toga, potrebno je obezbediti prostorije za obroke i druge potrebne prostorije, kao i opremu neophodnu za održavanje higijene i sanitarnih uslova radnika.


Štaviše, treba se pobrinuti i o samim radnicima i obezbediti im adekvatnu zaštitu koja podrazumeva sledeće:

 

Zaštitna odeća


Zaštitna odeća obuhvata različite komade koji se nose kako bi se radnici zaštitili od povreda ili izloženosti opasnim materijalima. To uključuje radne kombinezone, jakne, pantalone, prsluke i radne rukavice. Ovi komadi odeće često su izrađeni od čvrstih materijala koji pružaju zaštitu od abrazije, oštećenja i hemikalija.

 

Zaštitna obuća


Zaštita stopala je od suštinskog značaja na gradilištima gde postoji rizik od povreda usled pada predmeta, klizanja ili kontakta sa opasnim materijalima. Zaštitna obuća obično ima čelične ili kompozitne kapice za prste koje štite od udaraca, kao i đonove otporne na klizanje i probijanje.

 

Zaštitne naočare i maske


Radnici na gradilištima često su izloženi prašini, hemikalijama, sitnim česticama i drugim opasnostima koje mogu ugroziti vid i disajne organe. Zaštitne naočare i maske su dizajnirane tako da spreče ulazak štetnih materijala u oči i disajne puteve, smanjujući rizik od povreda i respiratornih oboljenja.

 

Crveni šlem za gradilište.

Unsplash

 

Šlemovi


Šlemovi su neophodni deo zaštite na gradilištima jer uvek postoji opasnost od pada predmeta sa visine ili udara glavom o tvrde površine. One pružaju zaštitu od povreda glave i mozga i obavezne su kao deo opreme za sve radnike koji rade na visini i na gradilištu.

 

Pojas za vezivanje


Radnici koji rade na visini ili na krovovima moraju nositi pojas za vezivanje kako bi se osigurali od pada. Ovi pojasevi su povezani sa fiksnim tačkama na gradilištu i omogućavaju radnicima da se osiguraju i spreče pad sa visine koji može imati fatalni ishod.


Osim ovoga, bitno je i pravilno montirati i postavljati tehniku i skele po kojima se radnici kreću i postarati se da stručni ljudi rukovode radnim mašinama i platformama za rad na visini.

 

Uslovi za rad na visokim temperaturama


Kada se građevinski radovi obavljaju pri visokim temperaturama, posebna pažnja mora biti posvećena bezbednosti radnika. Visoke temperature mogu izazvati različite zdravstvene probleme i rizike na radnom mestu, uključujući toplotni udar, dehidrataciju, iscrpljenost i na druge načine narušiti zdravlje.


Važno je obezbediti redovne pauze tokom radnog dana kako bi se radnicima omogućilo da se odmore i hidriraju.


Potrebno je pažljivo pratiti sve ove korake kako biste se postarali da je vaše gradilište pravilno obezbeđeno. Međutim, osim preduzimanja ovih mera, takođe je važno proveriti i zvanične propise i smernice koji se odnose na bezbednost na gradilištima.


To uključuje proveru lokalnih zakona i regulativa koje se odnose na graditeljstvo i bezbednost na radu, kao i smernica nadležnih tela ili organizacija koje se bave bezbednošću na radu.

Povezane teme:  

Komentari(0) Napiši komentar

Ostavi komentar