21.03.2022 Komentari: 0

Najsigurniji vid štednje i ulaganja: Kupovina nekretnine

Kupovinu nepokretnosti već po pravilu prati dobar glas u kontekstu investiranja, budući da ulaganjem u kuće, stanove ili zemljište dobijate siguran povrat novca kroz vreme. S jedne strane, uvek postoji opcija izdavanja ili arende, dok sa druge strane promenljiva narav tržišta nekretnina mahom ide u korist vlasnicima, ukoliko uzmemo u obzir aktuelni trend porasta interesovanja, a samim time i vrednostii nepokretnosti.

kuca-sa-kljucem

 

Čak i ukoliko situacija počne da se razvija u suprotnom pravcu, ona ne može biti toliko nagla da dovede do značajnog gubitka uloženog novca prodajom, dok se periodi u kojima procenjujete da je stanje tržišta nepovoljno za prodaju mogu takođe i prevazići najmom. Više o trenutnom stanju tržišta nekretnina i razlozima zbog kojih je ovo ulaganje naposletku isplativo, pročitajte u tekstu koji sledi.


Aktuelna situacija na tržištu nekretnina u Srbiji


Počev od 2017. godine konstatujemo primetan porast cena nekretnina u Srbiji, što je posledica brojnih faktora. Globalna pandemija virusa korona dodatno intenzivira ovaj trend, upravo iz razloga ekonomske nestabilnosti koja skreće pažnju investitorima i pojedincima na nekretnine kao jedino ulaganje koje odlikuje kontinuirana stabilnost.

 

U osnovi je aktuelna situacija takva da je idealan momenat za ulaganje u nekretnine upravo ovaj, jer tržište jasno pokazuje tendenciju porasta vrednosti nepokretnosti i u budućnosti.

Banke po pravilu bivaju ažurne i odgovaraju na povećano interesovanje povoljnim stambenim kreditima, odnosno niskim kamatnim stopama, uz šta povraćaj PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, kao i niz propratnih činilaca poslednjih godina utiču na porast broja zainteresovanih za ponude kao što je prodaja stanova u Beogradu. Ovo dovodi i do porasta cena kvadrata generalno, a kada su Beograd i ostali veći gradovi u pitanju ona ima tendenciju da varira u odnosu na užu lokaciju, njenu atraktivnost i potencijal.

 

nekretnina-u-beogradu

 

Isplativost ulaganja u nekretnine u odnosu na štednju u banci


Usko u vezi sa prethodno rečenim, investiranje u kupovinu nekretnine je u jednom momentu postalo ravnopravan takmac štednji u banci, a trend smanjenja kamata na štednju koji možemo konstatovati poslednjih godina, dovodi do toga da banke polako gube u ovoj trci.

 

Štednja novca u bankama prestaje da bude najbolja solucija zbog proste matematike, koja dovodi do zaključka da je stan zapravo moguće isplatiti u roku od 15 do 20 godina u potpunosti izdavanjem, pri čemu od ukupne zarade na osnovu najma oduzimamo troškove poreza.

Nakon ovog perioda, nekretnina dovodi do čiste i sigurne zarade na mesečnom nivou, a uloženi novac se takođe može udvostručiti prodajom. Ukoliko ovo uporedimo sa kamatom na štednju u banci, koja može eventualno doći do 2%, ušteda koju bismo u tom (najboljem) slučaju mogli ostvariti jeste pet puta manja od one koju ostvarujemo kupovinom stana.


Izdavanje nekretnine kao biznis


Mimo razgovora na temu štednje, izdavanje nekretnine se ukazuje kao pravi mali biznis. Angažman koji ovaj posao od vas zahteva se svodi na održavanje odnosa sa stanarima i rešavanje eventualnih problema u tom kontekstu, održavanje fizičkog stanja nekretnine i tome slično.

 

U vezi sa time se kao isplativa investicija ukazuje i kupovina garaže, za koju je potrebno manje novca, a period povraćaja istog je uglavnom manji od 10 godina.

Kao, čini se, najbolje ulaganje u nekretnine sa ciljem daljeg izdavanja jesu lokali na prometnim mestima. Za ovakav vid poslovanja na tržištu nekretnina je, međutim, potrebno vreme, strpljenje i aktivno praćanje ponuda, budući da su lokali na dobrim lokacijama ređe na prodaju, a upravo iz razloga što donose značajan kapital i bivaju u dugoročnom i uspešnom najmu.


Finansijski plan


Ukoliko planirate da uložite u nekretnine, na prvom mestu je važno načiniti detaljan i tačan finansijski plan, kojim uzimate u obzir kako vašu trenutnu finansijsku situaciju, tako i što tačniju pretpostavku vaših budućih potreba i mogućnosti u ovom domenu, a zatim i potencijal nekretnine (u smislu isplativosti) koju ste u mogućnosti da priuštite. U cenu nekretnine koju planirate da kupite uključite i dodatne troškove poput poreza, troškova na prenos apsolutnih prava i eventualna ulaganja u nepokretnost, a uzimajući u obzir njeno fizičko stanje i adaptiranje za konkretnu namenu poput iznajmljivanja. Nekretnina koju kupujete može imati i veći potencial od očiglednog, te uzmite u obzir dodatne troškove na renoviranje ili pregrađivanje prostorija (ukoliko je ono moguće) zarad uspešnijeg izdavanja i slično.

Opšti utisak koji stičemo prilikom razmatranja stanja na tržištu nekretnina i ostalih ekonomskih faktora koji na isplativost investicije mogu uticati jeste da je ulaganje u nekretnine zaista najbolji vid štednje u ovom trenutku, a čini se da će ova situacija ostati nepromenjena i u budućnosti. Uz temeljan finansijski plan i dobar uvid u ponudu, možete zaista načiniti sjajnu odluku i uložiti sredstva na ovaj način, čime ćete gotovo izvesno ostvariti konačni profit i sebi obezbediti osnovnu sigurnost finansijskog smislu.

Komentari(0) Napiši komentar

Ostavi komentar